kontakt

Zyra e Projektit KMOP në Prishtinë
Street Gustav Mayer 7/1, 10000 Prishtina, Kosovo.
T: +381 (0)38 712 683
E: kmop@kmop.eu
W: www.kmop.eu