Lajme

Sesion vetëdijësues në shkollën e mesme të Mitrovicës “Frang Bardhi”

Sesion vetëdijësues në shkollën e mesme të Mitrovicës “Frang Bardhi”

Në Shkollën e Mesme “Frang Bardhi” në Mitrovice, Qendra MVPT realizoi Sesionin e pestë Vetëdijësues mbi Trafikimin me qenie njrëzore si aktivitet për shënimin e Fushatës Nacionale Kundër Trafikim 2019 me njerëz në Kosovë. Gjatë këtij sesioni vetëdijësues, nxënësit patën mundësinë të informohen rreth trendeve, risqeve, mekanizmave mbrojtës, institucionet të cilat e luftojnë trafikimin me njerëz dhe të kuptojnë më shumë rreth migrimit dhe rreziqeve nga trafikimini gjatë migrimit ilegal.
Read More
SESION VETËDIJËSUES NË SHKOLLËN E MESME “ULPIANA” NË LIPJAN

SESION VETËDIJËSUES NË SHKOLLËN E MESME “ULPIANA” NË LIPJAN

Në Shkollën e Mesme “Ulpiana” në Lipjan, Qendra MVPT realizoi Sesionin e tretë Vetëdijësues mbi Trafikimin me qenie njerëzore si aktivitet për shënimin e Fushatës Nacionale Kundër Trafikimit 2019 me njerëz në Kosovë. Gjatë këtij sesioni vetëdijësues, nxënësit patën mundësinë të informohen rreth trendeve, risqeve, mekanizmave mbrojtës, institucionet të cilat e luftojnë trafikimin me njerëz dhe të kuptojnë më shumë rreth migrimit dhe rreziqeve nga trafikimi gjatë migrimit ilegal.
Read More
BE QËNDRON NË KRAH TË TË MBIJETUARAVE TË TRAFIKIMIT

BE QËNDRON NË KRAH TË TË MBIJETUARAVE TË TRAFIKIMIT

Ambasadorja Apostolova pati një takim sot më Kryetarin e Komunës së Gjakovës, Ardian Gjini. Ata diskutuan mbështetjen e BE-së për këtë komunë dhe më specifikisht për ngrohëtoren e re të financuar nga BE, e cila do të sigurojë ngrohje me cilësi të lartë për 40 për qind të popullsisë që nga 2020-ta. Ata diskutuan gjithashtu për ndihmën ndaj të mbijetuarve të trafikimit, familjet e personave të humbur, dhe komunitetet. Ambasadorja Apostolova gjithashtu u takua me disa nga të mbijetuarat e trafikimit. "Guximi juaj të çliroheni nga trafikimi, të punoni dhe të kontriboni për familjet tuaja është një inspirim për të gjithë ne. Unë ftoj shoqërinë dhe autoritetet të japin mbështetje më të madhe për ato", tha Ambasadorja Apostolova duke falenderuar aktivistët e shoqërisë civile dhe mediat për mbështetjen e kësaj kategorie.
Read More
PUNËTORIA PËR RISHIKIMIN DHE KORRIGJIMIN E PSV-VE

PUNËTORIA PËR RISHIKIMIN DHE KORRIGJIMIN E PSV-VE

Më 28 dhe 29 Tetor në Prizren u mbajt punëtoria për rishikimin dhe korigjimin e PSV-ve, me pjesëmarrjen e 15 zyrtarëve që përfaqësojnë: Policinë e Kosovës, Prokurorinë, Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Strehimoret Shtetërore për Viktimat e Trafikimit, PVPT, Strehimoren për fëmijë Shpresa dhe Shtëpi, Ministrinë e Shëndetësisë, Ministrinë e Administratës Publike, Zyrën e Avokatisë së Viktimave dhe Këshillin Gjyqësor të Kosovës. Të dy ditët e punëtorisë ishin shumë ndërvepruese dhe produktive, duke marrë parasysh që i gjithë grupi i pjesëmarrësve kontribuoi në rishikimin e PSV-ve, dhe ndryshimet u bënë drejtpërdrejt në dokumentin aktual, bazuar në zhvillimet e fundit dhe rrethanat aktuale.
Read More
Thirrje për Propozime “Përfshirja Sociale dhe Riintegrimi Ekonomik i Viktimave të Trafikimit (VT)/ Viktimat Potenciale të Trafikimit (VPT)”

Thirrje për Propozime “Përfshirja Sociale dhe Riintegrimi Ekonomik i Viktimave të Trafikimit (VT)/ Viktimat Potenciale të Trafikimit (VPT)”

Ne, shpallim thirrjen e parashikuar për propozime "Përfshirja sociale dhe riintegrimi ekonomik i Viktimave të Trafikimit (VT)/Viktimat Potenciale të Trafikimit (VPT)" për nën-dhënien e granteve në kuadër të projektit: "Lëvizja përpara: Promovimi i Efikasitetit dhe Efektiviteti më të madh në Luftën kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore (TQNj) në Kosovë ", financuar nga Bashkimi Evropian i menaxhuar nga Zyra e BE në Kosovë dhe i implementuar nga një konsorcium i udhëhequr nga KMOP Greqi. Qëllimi i përgjithshëm i Thirrjes për Propozime është të rrisë gamën dhe cilësinë e kujdesit social dhe shërbimeve të mbrojtjes për VT/VPT në një mënyrë të qëndrueshme, me theks në përfshirjen sociale dhe riintegrimin e VT. Thirrja për Propozime është ndarë në dy LOT’e (grupe): LOT 1: Grantet për t'iu përgjigjur më mirë nevojave të riintegrimit/përfshirjes së…
Read More