Evropska Organizacija za Javno Pravo

Eplo Logo

Evropska Organizacija za Javno Pravo

 

Evropska Organizacija za Javno Pravo (EPLO) osnovana je 1995 godine i ona je Međunarodna organizacija sa sedištem u Atini, Grčka, čiji je poseban mandat stvaranje i širenje znanja u oblasti javnog Prava i promociji Evropskih vrednosti kroz javno pravo na celom svetu. U tom smislu, EPLO organizuje i podržava tehničku saradnju, obrazovne, naučne i istraživačke aktivnosti u Evropi i širom sveta.

Upravni odbor Organizacije sastoji se od 16 država članica (Grčka, Italija, Kipar, Francuska, Portugalija, Estonija, Mađarska, Srbija, Moldavija, Azerbejdžan, Jermenija, Ukrajina, Gruzija, Rumunija, Bosna i Hercegovina i Albanija) Savet Evrope i preko 69 univerziteta i institucija iz 35 zemalja. Naučni savet EPLO-a formira Evropska Grupa za Javno Pravo (EGPL), koja uključuje 255 vodećih Evropskih sudija, pravnika, pravnih akademika i praktičara iz oblasti javnog prava. EPLO je osnovao 4 filijale u Moldaviji, Rumuniji, Kipru i Jermeniji i 7 regionalnih ureda u Bosni i Hercegovini, Briselu, Nikaragvi, Ukrajini, Meksiku, Iranu i Slovačkoj. Organizacija ima 62 zaposlena i mrežu od preko 1500 naučnih saradnika i stručnjaka.

EPLO sprovodi veliki broj projekata tehničke saradnje koji pomažu vladama i institucijama širom svijeta u promovisanju vladavine zakona, pravosuđa, reforme javne uprave, regulatornih i zakonodavnih reformi, ljudskih prava, procesa demokratizacije, sprovođenja zakona i održivog razvoja. U tom okviru, EPLO sprovodi razne akcije kao što su pružanje tehničkog pravnog savjeta nacionalnim organima, obuka za sudije i državne službenike, kapacitete i izgradnju institucija usmjerenih na modernizaciju i unapređenje javnih struktura i institucija ili u cilju osnaživanja civilnog društva i lokalnih NVO, istraživanje i podizanje svesti javnosti. Za 20 godina postojanja, EPLO je implementirao preko 200 projekata tehničke saradnje širom svijeta, uključujući Evropu, mediteranske zemlje, Balkan, Kavkaz i bivše Sovjetske države, Bliski Istok, Centralnu i Južnu Aziju, Afriku, kao i Latinsku Ameriku. Evropska komisija je glavni donator EPLO-ovih projekata tehničke saradnje.

EPLO je takođe nacionalno Mandatirano telo Grčke Republike za sprovođenje projekata “Twinning” Evropske Unije. Ovakvi projekti pomažu zemljama kandidatima za članstvo u EU i zemljama Evropske Politike Susedstva u razvoju modernih i efikasnih javnih uprava, sa strukturama, kadrovskim i menadžerskim vještinama potrebnim za implementaciju zakonsih obligacija sa istim standardima kao i države članice. Do sada je EPLO izvršila 36 Twinning projekata u brojnim zemljama i sektorima, uključujući: pravosuđe i vladavinu prava, državnu upravu, regulatorne i zakonodavne reforme, carine i porez, sprovođenje zakona, prava intelektualne svojine, upravljanje granicama, životnu sredinu i poljoprivredu.