Novosti

Sesija za podizanje svesti u srednjoj školi „Frang Bardhi“ u Mitrovici

Sesija za podizanje svesti u srednjoj školi „Frang Bardhi“ u Mitrovici

U srednjoj školi “Frang Bardhi” u Mitrovici, MVPT centar je sproveo petu sesiju za podizanje svesti o Trgovini Ljudima, kao aktivnost za obeležavanje Nacionalne Kampanje protiv Trgovine Ljudima na Kosovu. Tokom ove sesije za podizanje svesti studenti su imali priliku da nauče o trendovima, rizicima, zaštitnim mekanizmima, institucijama koje se bore protiv trgovine ljudima i da razumeju više o migraciji i rizicima od trgovine tokom ilegalne migracije.
Read More
SESIJA PODIZANJA SVESTI U SREDNJOJ ŠKOLI “ULPIANA” U LIPLJANU

SESIJA PODIZANJA SVESTI U SREDNJOJ ŠKOLI “ULPIANA” U LIPLJANU

U srednjoj školi “Ulpiana” u Lipljanu, PVPT je organizovala treću sesiju za podizanje svesti o Trgovini Ljudima kao aktivnost za obeležavanje Nacionalne Kampanje 2019 protiv Trgovine Ljudima na Kosovu. Tokom ove sesije za podizanje svesti studenti su imali priliku da nauče o trendovima, rizicima, zaštitnim merama, institucijama koje se bore protiv trgovine i da razumeju više o migraciji i rizicima trgovine ljudima tokom ilegalne migracije!
Read More
EU STOJI UZ PREŽIVELE OD TRGOVINE LJUDIMA

EU STOJI UZ PREŽIVELE OD TRGOVINE LJUDIMA

Ambasadorka Apostolova imala je danas dobar sastanak sa Gradonačelnikom Ɖakovice, Ardijanom Gjini. Razgovarali su o EU podršci opštini, a posebno o novoj toplani koju finansira EU i koja će do 2020 isporučiti visokokvalitetno grejanje za 40 % stanovništva.  Takođe su razgovarali o pomaganju preživelim žrtvama trgovine ljudima, porodicama nestalih lica i zajednicama.  Ambasadorka Apostolova se takođe sastala sa nekim od preživelih od tregovine ljudima. “Vaša hrabrost da se oslobodite od trgovine ljudima, da radite i doprinosite svojim porodicama je inspiracija za sve nas, pozivam društvo i autoritete vlasti da im daju veću podršku”, rekla je Ambasadorka Apostolova dok se zahvalila aktivistima Civilnog Društva i medijima za podršku ovoj kategoriji.
Read More
RADIONICA O PREGLEDU I REVIZIJI SOP’a

RADIONICA O PREGLEDU I REVIZIJI SOP’a

28 i 29 Oktobra 2019 u Prizrenu je održana radionica o pregledu i reviziji SOP’a na kojoj je učestvovalo 15 zvaničnika koji predstavljaju: Kosovsku Policiju, Tužilaštvo, Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite,  Državno sklonište za žrtve trgovine ljudima, PVPT, Sklonište za decu “Hope and Homes”, Ministarstvo Zdravlja, Ministarstvo Javne Uprave, Kancelariju advokata za žrtve, i Sudski Savet Kosova. Dva dana radionice bila su veoma interaktivna i produktivna s obzirom da je cela grupa učesnika doprinela pregledu SOP’a, a promene su izvršene direktno u aktuelni dokument na osnovu zadnjih dešavanja i trenutnih okolnosti.
Read More
Poziv za predloge „Socijalno uključivanje i ekonomska reintegracija Žrtava Trgovine Ljudima (ŽTLj)/Potencijalnim Žrtvama Trgovine Ljudima (PŽTLj)“

Poziv za predloge „Socijalno uključivanje i ekonomska reintegracija Žrtava Trgovine Ljudima (ŽTLj)/Potencijalnim Žrtvama Trgovine Ljudima (PŽTLj)“

Objavljujemo predviđeni Poziv za podnošenje predloga "Socijalno uključivanje i ekonomska reintegracija Žrtava Trgovine Ljudima (ŽTLj)/Potencijalnim Žrtvama Trgovine Ljudima (PŽTLj)" za sub-grantovanje fondova u okviru projekta: "Krenuti Napred: Promovisanje veće efikasnosti i efektivnosti u borbi protiv trgovine ljudima (TLj) na Kosovu ", koji je Financiran od EU upravljan od kancelarije Evropske Unije na Kosovo i realizovan od konzorcijuma pod vodstvom KMOP iz Grčke. Opšti cilj poziva za podnošenje predloga je povećanje broja i kvaliteta usluga socijalne zaštite i usluga za brigu ŽTLj/PŽTLj na održiv način sa naglaskom na socijalno uključivanje i reintegraciju ŽTLj. Poziv za podnošenje predloga podeljen je na dva Lot’a (dve grupe): LOT 1: Grantovi za bolji odgovor na potrebe za reintegracijom/uključivanjem ŽTLj/PŽTLj u svakodnevnom socijalnom životu za OCD/NVO koje su licencirane ili ne licencirane za pružanje socijalnih usluga…
Read More