SESIJA PODIZANJA SVESTI U SREDNJOJ ŠKOLI “ULPIANA” U LIPLJANU

U srednjoj školi “Ulpiana” u Lipljanu, PVPT je organizovala treću sesiju za podizanje svesti o Trgovini Ljudima kao aktivnost za obeležavanje Nacionalne Kampanje 2019 protiv Trgovine Ljudima na Kosovu. Tokom ove sesije za podizanje svesti studenti su imali priliku da nauče o trendovima, rizicima, zaštitnim merama, institucijama koje se bore protiv trgovine i da razumeju više o migraciji i rizicima trgovine ljudima tokom ilegalne migracije!