Sesija za podizanje svesti u srednjoj školi „Frang Bardhi“ u Mitrovici

U srednjoj školi “Frang Bardhi” u Mitrovici, MVPT centar je sproveo petu sesiju za podizanje svesti o Trgovini Ljudima, kao aktivnost za obeležavanje Nacionalne Kampanje protiv Trgovine Ljudima na Kosovu. Tokom ove sesije za podizanje svesti studenti su imali priliku da nauče o trendovima, rizicima, zaštitnim mekanizmima, institucijama koje se bore protiv trgovine ljudima i da razumeju više o migraciji i rizicima od trgovine tokom ilegalne migracije.