EU STOJI UZ PREŽIVELE OD TRGOVINE LJUDIMA

Ambasadorka Apostolova imala je danas dobar sastanak sa Gradonačelnikom Ɖakovice, Ardijanom Gjini. Razgovarali su o EU podršci opštini, a posebno o novoj toplani koju finansira EU i koja će do 2020 isporučiti visokokvalitetno grejanje za 40 % stanovništva.  Takođe su razgovarali o pomaganju preživelim žrtvama trgovine ljudima, porodicama nestalih lica i zajednicama. 
Ambasadorka Apostolova se takođe sastala sa nekim od preživelih od tregovine ljudima. “Vaša hrabrost da se oslobodite od trgovine ljudima, da radite i doprinosite svojim porodicama je inspiracija za sve nas, pozivam društvo i autoritete vlasti da im daju veću podršku”, rekla je Ambasadorka Apostolova dok se zahvalila aktivistima Civilnog Društva i medijima za podršku ovoj kategoriji.