Rezultatet kryesore të projektit

thumbnail of

thumbnail of XK382-826_D.1.1.1_Rapid Assesment Report_ALB

thumbnail of XK382-826_D.1.1.3_ToR for ONATC_ALB

thumbnail of XK382-826_D.1.2.1_M_E Framework_ALB

thumbnail of XK382-826_D1.4.1_Manual_ALB

thumbnail of XK382-826_D1.4.2_Analysis Report _ Recommendations_ALB

thumbnail of ΧΚ382-826_D3.1.1_Social_Inclusion_Reintegration_Programs_ALB